Съдържание на телевизията

Телевизия Rev-tv, подбра малко данни и факти от годините на зараждане на първият телевизор, предаванията в наши дни и ан база собствена оценка, прецени кои предавания са най-желани и гледани. Ето и малко информация на бъдещите зрители на Rev-tv:

В ранни фази от своето развитие, телевизията помествала малките устройства, които били комбинация от механични, оптичнии електронни технологии за улавяне и предаване и изобразяване на видим образ. За откривател на телевизията може само да се предполага и не защото няма такъв, а защото отговора е толкова конкретен, както и този насочващ към откривателя на първият компютър, първият самолет и т.н.

По отношение създаване на изображение от фрагменти на точки и редове е известно името на физика от Шотландия Александър Бейн.Към 30-те години, развитието на телевизията започва да се базира изобретението иконоскоп и на кинескоп. По късно биват прикачени към тях и съвременните лампови телевизори, както и електронния микроскоп.

За днешната позната съвременната и стандартна цветна телевизия е известно, че първо навлиза в САЩ, през 50-те години, а в 60-те и в Европа.

Телевизията, чиято разделителна способност била най-висока се използвала още през 1940 година, но употребява й била неправомерна и с военни цели, целящи погубване на човечеството.

За първо пряко предаване по телевизия в България е известна датата 07.11.1959 година. Тогава била отразена една манифестация. Нататък Съдържание на телевизията

Телевизията от своя изгрев до днес

За да представи по-блестящ начин своето откриване,

Телевизия Rev-tv, реши да представи първите пробиви на някогашното зараждане и посрещането на телевизионните предавания.

Историята на телевизията започва в началото на 19 век. Тогава са направени първите електронни представяния. Години по-късно през 1951 е първият ден, който остава в историята на телевизията с представянето ан цветни кадри и предавания. До този момент предаваните картини и изображения били само в черни и бели цветове.

И въпреки, че съвсем в началото първият телевизор не бележи големи успехи, само след няколко години, той напълно отмества черно-белия екран.

Във всеки един момент са уловени най-забавните кадри и сред популярните технологични джаджи, могат да се видят различни етапи от човешкото развитие и това как приема телевизията:

Данни за телевизор, преди появата на цветното „съвършенство“ от 1951 година, са съществували телевизори през 1939, а новото за онова време устройство малко щастливци са могли да притежават;
Телевизорът набира все по-голяма популярност и през 1949 година, той е ползван като разтоварващо средство дори сред професии, които са приемани за високо морални.
Телевизор– мечта, през споменатата 1949 година малко хора са могли да имат телевизор у дома, затова тази технология е будела силен интерес и захлас у всеки минаващ покрай витрина на магазин с изложени екрани. Нататък Телевизията от своя изгрев до днес