Съдържание на телевизията

Телевизия Rev-tv, подбра малко данни и факти от годините на зараждане на първият телевизор, предаванията в наши дни и ан база собствена оценка, прецени кои предавания са най-желани и гледани. Ето и малко информация на бъдещите зрители на Rev-tv:

В ранни фази от своето развитие, телевизията помествала малките устройства, които били комбинация от механични, оптичнии електронни технологии за улавяне и предаване и изобразяване на видим образ. За откривател на телевизията може само да се предполага и не защото няма такъв, а защото отговора е толкова конкретен, както и този насочващ към откривателя на първият компютър, първият самолет и т.н.

По отношение създаване на изображение от фрагменти на точки и редове е известно името на физика от Шотландия Александър Бейн.Към 30-те години, развитието на телевизията започва да се базира изобретението иконоскоп и на кинескоп. По късно биват прикачени към тях и съвременните лампови телевизори, както и електронния микроскоп.

За днешната позната съвременната и стандартна цветна телевизия е известно, че първо навлиза в САЩ, през 50-те години, а в 60-те и в Европа.

Телевизията, чиято разделителна способност била най-висока се използвала още през 1940 година, но употребява й била неправомерна и с военни цели, целящи погубване на човечеството.

За първо пряко предаване по телевизия в България е известна датата 07.11.1959 година. Тогава била отразена една манифестация.

Частната телевизия у нас, стартира едва през 1993 година, в началото на новото хилядолетие, по нея се излъчват няколко големи канала, които са и денонощни.

От тогава до наши дни, в последните 10 години се сменят много предавания, собственици на телевизии и телевизионни водещи.

Днес телевизия Rev-tv се стреми да задоволи изцяло интереса на съвременния зрител, правейки подбор и статистика, от най-доброто през годините на миналия век и до наши дни. В стремежа си тя представя на зрителите най-желаните, динамични и вълнуващи новини, филми, факти, събития, предавания за малки и големи.